Dịch vụ

Quy trình công nghệ PET
1. Đánh phôi 2. Phát hành phôi 3. Một bước đúc chai phôi chai PET 4. Thổi chai 5. Đóng gói túi độc lập
Hợp tác với khách hàng Hoa Kỳ
Các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi đã được khách hàng Mỹ công nhận và chúng tôi đã hợp tác với chúng tôi trong ba năm liên tiếp!
Quy trình công nghệ PE
1. Thổi chai đùn PE 2. bao bì chai PE
Chọn một ngôn ngữ khác
Ngôn ngữ hiện tại:Vietnamese